Dobrovolnicí pro CITADELU

29. srpna 2017

Rok 2017 je v Diakonii ČCE – hospic CITADELA ve Valašském Meziříčí ve znamení dobrovolníků. Ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou, která tuto aktivitu finančně podporuje, je realizován projekt Dobrovolníci pro CITADELU.

Dobrovolnicí pro CITADELU
29. srpna 2017 - Dobrovolnicí pro CITADELU

Dobrovolníci, a to ať individuální nebo firemní, jsou nedílnou součástí týmu. Ve svém volném čase a zadarmo v CITADELE pomáhají, nenahrazují práci personálu, ale přichází, aby trávili čas s konkrétními lidmi nebo se věnovali vybrané smysluplné činnosti. Smysl dobrovolnictví spočívá v nezištné pomoci tam, kde je to potřeba.
Dobrovolníci se v CITADELE stávají těmi, kdo propojuje svět „uvnitř“ se světem „venku“. Dobrovolníci tráví čas s klienty individuálně: povídají si s nimi, naslouchají, drží za ruku, vzpomínají, předčítají jim, zpívají, doprovází na bohoslužby, hrají stolní hry, vyváží do zahrady nebo na procházky městem. Účastní se také skupinových aktivit – tréninku paměti, cvičení, tvoření, vaření a pečení a dalších aktivizačních činností, společných výletů, procházek. Dobrovolníci také zpříjemňují prostředí CITADELY, podílí se na údržbě zahrady, starají se o květiny v interiéru.
Dobrovolníků však není nikdy dost. Projekt Dobrovolníci pro CITADELU si klade za cíl získat do CITADELY nové dobrovolníky, a to především z řad spolupracujících evangelických sborů v okolí Valašského Meziříčí. Dobrovolníkem však může být každý, kdo chce svůj čas, své schopnosti, dovednosti i zkušenosti využít ke službě druhým lidem.
Dobrovolníků není nikdy dost a tak se k nám přidejte!

O projektu v RTV - Hospic CITADELA hledá dobrovolníky

Diakonie v číslech

V roce 2017 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrná délka hospitalizace je 0 dnů
Průměrný věk pracovníků je 0 let