Pomoc pro CITADELU má mnoho tváří

21. června 2017

Pomoc pro CITADELU má mnoho tváří. JDE podporuje CITADELU finančně i firemním dobrovolnictvím, klienti domova se zvláštním režimem mají novou klubovnu, v budově hospice mají všechny květiny nové květináče díky daru Zahradního centra.

Pomoc pro CITADELU má mnoho tváří
21. června 2017 - Pomoc pro CITADELU má mnoho tváří

Společnost JACOBS DOUWE EGBERTS OPS CZ s.r.o., provozovna Valašské Meziříčí, která navázala na tradici balírny a pražírny kávy Arnošta Dadáka, podporuje Diakonii ČCE - hospic CITADELA prakticky od začátku fungování hospice do dnešních dnů. Zaměstnanci společně s vedením společnosti přichází do CITADELY v rámci firemního OUTDOOR DAY, aby vypomohli s údržbou zahrady a aby se trávili čas s klienty. Takovýto den strávili zaměstnanci „balíren“ v CITADELE v pátek 26. května 2017. Celkem tak věnovalo CITADELE svůj pracovní den 40 zaměstnanců: pleti, stříhali, naváželi mulčovací kůru, přesazovali květiny, 10 z nich šlo s klienty domova se zvláštním režimem na procházku městem a na farmářský trh. Po pracovním dopoledni se pak všichni přesunuli do Domu sociálních služeb, kde Diakonie ČCE - hospic CITADELA provozuje domov se zvláštním režimem určený pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a pro osoby s Alzheimerovou chorobou či demencí jiného typu. Zde si prohlédli nově zařízenou společenskou místnost, která vznikla v rámci projektu „Klubovna nově, vesele a hravě“. Na financování nového vybavení se velmi významně právě společnost JACOBS DOUWE EGBERTS podílela.

Projekt „Klubovna nově, vesele a hravě“ byl součásti loňského programu „ČSOB pomáhá regionům“. Na projekt nové společenské místnosti přispěla kromě fyzických osob, ČSOB, společnosti JDE také společnost PWO. Na realizaci projektu se podíleli studenti Gymnázia Františka Palackého: Ester Hošťálková, Josef Sehnal a Jan Pavelka, kteří natočili spot k propagaci projektu. Podle bezplatného návrhu Ing. arch. Aleny Vráželové vyrobili nábytek na míru a prostory vymalovali studenti truhlářského a malířského oboru Střední školy stavební. Klienti domova se zvláštním režimem mají díky všem výše jmenovaným nově zařízenou společenskou místnost rozdělenou do tří zón: kavárny, televizního koutku a prostoru se stolem pro aktivizace, a nové aktivizační pomůcky. Prostor nové klubovny mimo jiné zdobí pojízdné květináče a velké akvárium. „Velmi si vážíme spoluúčasti všech zúčastněných na přípravě a realizaci projektu a za pomoc všech děkujeme“, uvedla Mgr. Květoslava Othová, ředitelka Diakonie ČCE – hospice CITADELA.

Další pomoc pro CITADELU poskytla společnost ZC s.r.o., distributor zahrádkářských potřeb. Všechny květiny v budově hospice CITADELA mohly být díky věcnému daru ZC přesazeny do nových jednotných obalů na květiny. Díky tomuto daru je prostředí hospice zase o něco příjemnější. Dar poskytla společnost ZC s.r.o. při příležitosti otevírání nového Zahradního centra ve Valašském Meziříčí.

Diakonie ČCE – hospic CITADELA velmi děkujeme všem výše jmenovaným za pomoc a spolupráci.

Diakonie v číslech

V roce 2017 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrná délka hospitalizace je 0 dnů
Průměrný věk pracovníků je 0 let