Diakonie ČCE - hospic CITADELA 
pomáhá potřebným prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb zaměřených na nevyléčitelně nemocné, umírající, seniory a osoby s demencí.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin