Benefiční koncert k 15. výročí založení CITADELY vynesl 64.940,- Kč

V pátek 6. dubna 2018 se uskutečnila benefice pro CITADELU, na které vystoupil František Segrado a jeho hosté - Marta Santovjáková Gerlíková a Ludmila Vašková za doprovodu Cimbálové muziky Valašsko. Večer pořádaný při příležitosti 15. výročí založení Diakonie ČCE – hospic CITADELA vynesl 64.940,- Kč. Výtěžek z koncertu bude použit na provoz hospice.

Benefiční koncert k 15. výročí založení CITADELY vynesl 64.940,- Kč
Benefiční koncert k 15. výročí založení CITADELY vynesl 64.940,- Kč

Záštitu nad koncertem převzal starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek, který v úvodu poděkoval ředitelce hospice Květoslavě Othové za dosavadní péči o lidi v závěru života a vyjádřil radost z toho, že se takové zařízení ve Valašském Meziříčí nachází.

František Segrado, Marta Gerlíková oficiální, Ludmila Vašková a Cimbálová muzika Valašsko vytvořili důstojnou atmosféru k připomenutí 15. výročí vzniku Diakonie ČCE - hospic CITADELA. Benefiční večer vyplnily lidové písně proložené laskavým povídáním o životě, o vzájemných setkáních, o tvorbě, o připravované valašské pohádce a o všem možném. Koncert se vydařil: „Jsem přesvědčena, že se koncert musel líbit všem. Pan František Segrado a jeho hosté byli jedním slovem úžasní,“ chválila koncert jedna z přítomných.

Poděkování patří společnosti Stavební mechanizace a společnosti Jadrníčková – AUDIT, které přispěly při této příležitosti finančním darem a dalším partnerům koncertu, zejména Kulturnímu zařízení Valašské Meziříčí, společnosti Kompakt a mediálním partnerům: Ochrannému svazu autorskému, Regionální televizi a Valašskomeziříčskému zpravodaji a všem, kteří si zakoupili vstupenku a podpořili tak Diakonii ČCE – hospic CITADELA.

Vznik hospice se počítá od 1. srpna roku 2003, kdy bylo zaregistrováno samostatné středisko Diakonie ČCE - hospic CITADELA, které se vyčlenilo ze střediska Diakonie Valašské Meziříčí tzv. Domácí péče, kde se myšlenka na vybudování hospice zrodila. V závěru téhož roku, kdy byla stavba budovy hospice na Žerotínově ulici dokončena, došlo k zahájení zkušebního provozu. Od té doby hospic CITADELA poskytuje specializovanou paliativní péči lidem ze širokého okolí Valašského Meziříčí. Tým 130 zaměstnanců pečuje nejen o lidi na konci života, ale také o chronicky nemocné a pomáhá pečujícím rodinám, které si potřebují v náročné péči o svého blízkého odpočinout. V Domě sociálních služeb se zároveň stará o seniory s demencí. Za 15 let existence hospice CITADELA byla péče poskytnuta 5 300 lidem. Cílem je ke každému klientovi přistupovat individuálně a hledat cesty k naplnění všech jeho potřeb.

Reportáž z koncertu můžete vidět v Regionální televizi.

Diakonie v číslech

V roce 2017 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrná délka hospitalizace je 0 dnů
Průměrný věk pracovníků je 0 let