Klienti domova mohou díky TESCU relaxovat v nové místnosti

Díky finanční podpoře programu NF Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ ve výši 30.000 Kč jsme zrealizovali projekt „Chceme se cítit dobře, relaxovaně a bezpečně“.

Relaxační místnost_TESCO_Vy rozhodujete, my pomáháme
Klienti domova mohou díky TESCU relaxovat v nové místnosti

Pro naše klienty domova se zvláštním režimem trpícími demencí jsme vytvořili příjemné stimulující zázemí pro podporu vnímání a smyslového podněcování. Pobytem v této bezpečné a příjemně upravené místnosti a za podpory světelných podnětů, vůní a hudby, kterými je tako místnost doplněna, dochází k posilování senzomotorických podnětů klientů a jejich relaxaci.

Více k projektu na https://www.citadela.cz/projekty/chceme-se-citit-dobre-relaxovane-a-bezpecne/.

Poděkování patří Nadačnímu fondu Tesco, vedení a zaměstnancům superparketu Tesco ve Valašském Meziříčí a Zubří a také všem zákazníkům, kteří tento projekt vybrali pro podporu. Jen díky Vám bylo možné tento projekt zrealizovat.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin