Doporučení k omezení návštěv

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala doporučení k omezení návštěv z důvodu zvýšeného výskytu chřipkového onemocnění. 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala doporučení k omezení návštěv
Doporučení k omezení návštěv

Žádáme všechny návštěvníky hospice i domova se zvláštním režimem, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění zvážili návštěvy. Viz doporučení KHS Zlínského kraje.

Děkujeme za pochopení.

V případě potřeby jsou na denním pobytu klientů nebo u personálu k dispozici roušky.

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin