Nadace SYNOT podpořila CITADELU

Nadace SYNOT založena senátorem Ivo Valentou poskytla naší organizaci nadační příspěvek ve výši 15 000,- Kč na projekt „Kvalitní život – dovybavení domova se zvláštním režimem“.

Nadace synot podpořila CITADELU
Nadace SYNOT podpořila CITADELU

V našem domově se zvláštním režimem poskytujeme nepřetržitou péči 42 seniorům plně závislým na pomoci druhé osoby, trpícím Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí nebo postižením po mozkových příhodách. Našim posláním je poskytovat lidem, o které se staráme, bezpečné a důstojné prostředí nahrazující domov, udržet co nejdéle jejich dovednosti a zachovat jim co nejlepší kvalitu života.

Díky nadačnímu příspěvku Nadace SYNOT jsme mohli dovybavit domov novými pomůckami – mopedem na posilováním rukou a nohou (rehabilitační šlapadlo Activ Motorvator) a antidekubitní matrací. Využíváním těchto pomůcek pro cvičení s klienty a jejich správné polohování se nám podaří lépe naplňovat naše poslání. Nové pomůcky se začaly ihned po jejich pořízení využívat.

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin