Obnova a modernizace bezpečnostního signalizačního zařízení pro pacienty

V roce 2018 byla realizována obnova a modernizace stávajícího signalizačního zařízení pro pacienty lůžkového hospice CITADELA.

Obnova a modernizace bezpečnostního signalizačního zařízení pro pacienty
Obnova a modernizace bezpečnostního signalizačního zařízení pro pacienty

K nahrazení 15 let starého dorozumívajícho zařízení "sestra - pacient" muselo být přikročeno z důvodu špatného technického stavu stávajícho zařízení, které vykazovalo vysokou míru opotřebení a poruchovosti, což mohlo způsobovat nezajištění funkce volání pacienta ošetřujícímu personálu a tím i neposkytnutí včasné pomoci. Komplexní rekonstrukce celého systému proběhla dle aktuálních standartů, který zajistí bezpečný a spolehlivý provoz lůžkového hospice.

Celková investice činila 837 063,39 Kč. Projekt byl řešen za finanční podpory programu Ministerstva zdravotnictví Program na podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče pro rok 2018. Dotace Ministerstva zdravotnictví činila 552 063,39 Kč. Zbylou částku ve výši 285 000,00 Kč jsme získali od našich dárců a podporovatelů: společností ON Semiconductor, CABOT, BROSE, Frekomos, Austin Detonator, PWO a od Nadace AGROFERT.

Děkujeme Ministerstvu zdravotnicví, Nadaci AGROFERT i všem dárcům a podporovatelům, díky Vám jsme mohli tuto potřebnou investici uskutečnit.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin