Psi pomáhají v CITADELE

Našim klientům hospice CITADELA a domova se zvláštním režimem nabízíme canisterapii - setkávání se speciálně vycvičenými psy. V letošním roce tento projekt „Psí pomoc klientům Diakonie ČCE – hospic CITADELA“ spolufinancován Zlínským krajem, který podpořil tuto aktivitu v rámci Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit částkou ve výši 34.000,- Kč.

Psí pomoc klientům Diakonie ČCE - hospic CITADELA
Psi pomáhají v CITADELE

Našim klientům můžeme díky této podpoře umožnit pravidelný kontakt se psy a aktivizovat je po stránce pohybové, sociální i psychické, což vede ke zlepšování jejich psychického stavu, emoční stability i paměti. Pravidelná canisterapie má také vliv na jejich hybnost, stimuluje smysly a dává dnům smysluplnost. Prohlubuje pocit klidu, bezpečí a pokoje u našich klientů.

V rámci projektu „Psí pomoc klientům Diakonie ČCE – hospic CITADELA“, který podpořil Zlínský kraj a jehož realizace probíhala od ledna do konce října tohoto roku, byla canisterapie provedena u 678 klientů ve 113 lekcích, převážně individuálních, ale také skupinových. Celkem se na realizaci podílí 6 canisterapeutek, které klienty v doprovodu pracovníka našeho zařízení navštěvují. Zbylá část finančních prostředků potřebná k realizaci celého projektu byla hrazena z darů individuálních dárců.

Děkujeme Zlínskému kraji za podporu této aktivity.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin