Canisterapii v hospici CITADELA a v domově se zvláštním režimem financoval Zlínský kraj

Našim klientům hospice CITADELA a domova se zvláštním režimem již téměř dva roky nabízíme canisterapii, setkávání se speciálně vycvičenými psy. V letošním roce je náš projekt „Canisterapie aneb psí pomoc klientům Diakonie ČCE – hospic CITADELA“ spolufinancován Zlínským krajem, který podpořil tuto aktivitu v rámci Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit částkou ve výši 31.000,- Kč.

Ca
Canisterapii v hospici CITADELA a v domově se zvláštním režimem financoval Zlínský kraj

Našim klientům můžeme díky této podpoře umožnit pravidelný kontakt se psy a aktivizovat je po stránce pohybové, sociální i psychické, což vede ke zlepšování jejich psychického stavu, emoční stability i paměti. Pravidelná canisterapie má také vliv na jejich hybnost, stimuluje smysly a dává dnům smysluplnost. „Canisterapii jsme začali v CITADELE využívat s cílem prohlubování pocitu klidu, bezpečí a pokoje u našich klientů,“ vysvětluje vrchní sestra Bc. Naděžda Matochová, DiS. „O tom, že to byl správný krok, se přesvědčujeme dennodenně,“ dodává.

Canisterapie mohla být v hospici zahájena na podzim roku 2016 a to díky individuálním dárcům, kteří na tento účel darovali potřebné finanční prostředky. Sbírka na canisterapii je stále otevřená, rádi bychom v nabízeli našim klinetům tuto aktivitu i dále. Příspěvky lze zasílat na transparentní účet Diakonie ČCE – hospice CITADELA č.ú.: 115-2766120267/0100. Děkujeme.

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin