Výběrové řízení na pozici ředitele /ky střediska Diakonie ČCE – Valašské Meziříčí

Diakonie ČCE vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele / ředitelky střediska Diakonie ČCE – Valašské Meziříčí. Středisko vznikne 1. 1. 2020 sloučením dosavadních středisek Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí a hospic CITADELA.

Ředitel/ka střediska Diakonie ČCE – Valašské Meziříčí
Výběrové řízení na pozici ředitele /ky střediska Diakonie ČCE – Valašské Meziříčí

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin