Sdružení Mikroregion Rožnovsko poskytlo CITADELE v roce 2017 dotaci v sociální oblasti

8. ledna 2018

Sdružení Mikroregion Rožnovsko poskytlo naší organizaci pro rok 2017 dotaci pro dofinancování sociálních služeb poskytovaných občanům s trvalým pobytem ve sdružených obcích Mikroregionu Rožnovsko v celkové výši 57.000,- Kč. Z této částky bylo 38.500,- Kč určeno na částečné pokrytí provozních nákladů pobytové sociální služby domova se zvláštním režimem a zbylých 18.500,- Kč na pobytové sociální služby odlehčovací služby.

Sdružení mikroregion Rožnovsko poskytl dotaci v sociální oblasti
8. ledna 2018 - Sdružení Mikroregion Rožnovsko poskytlo CITADELE v roce 2017 dotaci v sociální oblasti

Pobytovou sociální službu Domova se zvláštním režimem jsme poskytovali v Domě sociálních služeb v roce 2017 celkem 51 osobám, z toho 3 uživatelům z Mikroregionu Rožnovsko. Celkový počet využitých lůžkodnů domova se zvláštním režimem za rok 2017 byl 15 257 lůžkodnů, z toho pro klienty z Mikroregionu Rožnovsko to bylo celkem 1 095 lůžkodnů. V roce 2017 byly odlehčovací služby poskytnuty celkem 176 uživatelům, z nich 20 uživatelů žije v Mikroregionu Rožnovsko.

V rámci hospice CITADELA byly poskytovány také sociální služby formou pobytových odlehčovacích služeb, určené zejména pro poskytnutí komplexní péče osobám s vysokou mírou péče druhé osoby. V roce 2017 byly odlehčovací služby poskytnuty celkem 176 uživatelům, z toho 20 uživatelů bylo z Mikroregionu Rožnovsko. Celkový počet využitých lůžkodnů odlehčovací služby za rok 2017 byl 6 448 lůžkodnů, z toho obyvatele Mikroregionu Rožnovsko využili 422 lůžkodnů.

Poskytnuté finanční prostředky byly využity na pokrytí mzdových nákladů včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří zajišťují přímou i nepřímou péči o uživatele zařízení. Poskytnutá finanční podpora Sdružení Mikroregionu Rožnovsko umožnila zajistit kvalifikovanou péči o seniory odkázané na péči druhé osoby, multidisciplinárním týmem složeným ze sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, zdravotnických pracovníků a terapeutů.

Diakonie v číslech

V roce 2017 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrná délka hospitalizace je 0 dnů
Průměrný věk pracovníků je 0 let