Sdružení Mikroregion Rožnovsko poskytlo CITADELE dotaci na rok 2018

Sdružení Mikroregion Rožnovsko poskytlo naší organizaci pro rok 2018 dotaci pro dofinancování sociálních služeb poskytovaných občanům s trvalým pobytem ve sdružených obcích Mikroregionu Rožnovsko v celkové výši 30 000,- Kč. 

SDRUŽENÍ MIKROREGION ROŽNOVSKO POSKYTLO CITADELE V ROCE 2018 DOTACI V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Sdružení Mikroregion Rožnovsko poskytlo CITADELE dotaci na rok 2018
Z této částky bylo 18 000,- Kč určeno na částečné pokrytí provozních nákladů pobytové sociální služby domova se zvláštním režimem a zbylých 12 000,- Kč na pobytové sociální služby odlehčovací služby.

Pobytovou sociální službu Domova se zvláštním režimem jsme poskytovali v Domě sociálních služeb v roce 2018 celkem 60 osobám, z toho 5 uživatelům z Mikroregionu Rožnovsko. Celkový počet využitých lůžkodnů domova se zvláštním režimem za rok 2018 byl 15 175 lůžkodnů, z toho pro klienty z Mikroregionu Rožnovsko to bylo celkem 1 079 lůžkodnů.

V rámci hospice CITADELA byly poskytovány také sociální služby formou pobytových odlehčovacích služeb, určené zejména pro poskytnutí komplexní péče osobám s vysokou mírou péče druhé osoby. V roce 2018 byly odlehčovací služby poskytnuty celkem 198 uživatelům, z toho 30 uživatelů bylo z Mikroregionu Rožnovsko. Celkový počet využitých lůžkodnů odlehčovací služby za rok 2018 byl 7 764 lůžkodnů, z toho obyvatele Mikroregionu Rožnovsko využili 1 310 lůžkodnů.

Poskytnuté finanční prostředky byly využity na pokrytí mzdových nákladů včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří zajišťují přímou i nepřímou péči o uživatele zařízení.

Poskytnutá finanční podpora Sdružení Mikroregionu Rožnovsko umožnila zajistit kvalifikovanou péči o seniory odkázané na péči druhé osoby, multidisciplinárním týmem složeným ze sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, zdravotnických pracovníků a terapeutů.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin