Setkání dobrovolníků

Dobrovolníci jsou lidé, kteří svůj volný čas i své schopnosti věnují druhým lidem, jsou nenahraditelnou skupinou, která pomáhá zlepšovat kvalitu našich sociálních i zdravotních služeb. Odměnu za své dobrovolnické aktivity nepožadují, ale zaslouží si ji. Jako poděkování dobrovolníkům uspořádalo Dobrovolnické centrum ADRA ve spolupráci s Diakonií ČCE – hospic CITADELA setkání dobrovolníků spojené s výletem.

Setkání dobrovolníků
Setkání dobrovolníků

Ve středu 6. června 2018 navštívily dobrovolnice (bohužel muži chyběli) v doprovodu vedoucí Dobrovolnického centra ADRY Naďi Šímové nejdříve Arboretum Nový Dvůr. „Bylo tam krásné prostředí. Rododendrony sice už většinou odkvetly, ale parková úprava a seskupení zajímavých druhů rostlin bylo moc hezké. Líbila se nám také expozice motýlů a tropických druhů rostlin. Některé z nás poprvé poznaly sladkou chuť moruší,“ přiblížila návštěvu aktivizační pracovnice hospice Zuzana Vaculčíková, která dobrovolníky doprovázela.

Poté dobrovolnice navštívily centrum Opavy, kterým přítomné provedla a spojila se zajímavým výkladem místní rodačka Dobra Krupová, toho času koordinátorka dobrovolníků hospice. Vyvrcholením dne bylo setkání s dobrovolnicemi z opavské Charity. V prostorách denního stacionáře pro seniory se naše dobrovolnice sešly s členkami Klubu sv. Anežky, která pracuje pod hlavičkou Charity Opava. Nejedná se v pravém slova smyslu o registrované dobrovolníky dle zákona, ale o sdružení dobrovolníků, bývalých zaměstnanců a přátel Charity, kteří připravují řadu programů pro sebe, klienty i zaměstnance střediska. Navzájem se potřebují i obohacují a jejich zkušenosti, nadšení i neunavený elán byl nakažlivý. „Cestou jsme si popovídaly a zasmály se, prožily jsme spolu příjemné chvíle. Mnohé z nás si odpočinuly, podívaly se do neznámých míst a získaly inspiraci plynoucí z činnosti opavských dobrovolnic,“ zhodnotila výlet dobrovolníků Zuzana Vaculčíková.

Výletu se zúčastnilo 9 dobrovolníků celkem, z toho jedna dobrovolnice ze střediska Diakonie ČCE – střediska Valašské Meziříčí.

Diakonie v číslech

V roce 2017 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrná délka hospitalizace je 0 dnů
Průměrný věk pracovníků je 0 let