Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA pro obyvatele Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj podpořil v roce 2018 náš projekt "Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA pro obyvatele MSK" finanční částkou ve výši 194.000,- Kč. 

SPECIALIZOVANÁ HOSPICOVÁ PÉČE V HOSPICI CITADELA PRO OBYVATELE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA pro obyvatele Moravskoslezského kraje

Tato neinvestiční dotace zajišťuje spolufincování provozních nákladů spojených s poskytováním hospicové paliativní péče, která je naší organizací poskytována občanům s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji. 

Za rok 2018 využilo naši péči celkem 71 pacientů s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji (zejména z oblasti Novojičínska) s celkovou dobou hospitalizace 1460 dnů.

Financování hospicové paliativní péče je vícezdrojové, zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, sociální složka péče je hrazena částečně přímou platbou pacienta, částečně příspěvkem na péči. Uvedené zdroje však nepokrývají skutečné nezbytné náklady na úhradu mezd a provozních nákladů hospicové péče.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji, že se na spolufinancování hospicové paliativní péče v hospici CITADELA pro své obyvatele podílí.

 

 

 

 

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin