Učili jsme se doprovázet s podporou Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

V úterý 2. října 2018 se uskutečnil v letošním roce v pořadí již druhý kurz financovaný Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové v rámci vzdělávacího projektu "Učíme se doprovázet".

Učili jsme se doprovázet díky Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové
Učili jsme se doprovázet s podporou Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

V kurzu Pokojná smrt – akceptace a základy komunikace seznámil lektor pan Mgr. David Šourek pracovníky celkově s tématem smrti a umírání. Cílem kurzu bylo pomoci pracovníkům s tím, aby se lépe dokázali připravit na složitou situaci, jakou pro ně smrt klienta je. Kurzu se zúčastnilo 23 pracovníků.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové poskytl v roce 2018 Diakonii ČCE – hospic CITADELA nadační příspěvek v celkové výši 20 000,- Kč z programu PALIATIVNÍ PÉČE – jarní výzva. První kurz financovaný z tohoto proběhl v červnu, více na https://www.citadela.cz/aktuality/ucime-se-doprovazet-diky-vdv-nadaci-olgy-havlove/.

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadací Olgy Havlové za podporu.

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin