Veřejná sbírka na nákup vozidla

V období od 25. 2. 2017 do 31. 3. 2018 se konala veřejná sbírka, kterou Diakonie ČCE – hospic CITADELA pořádala za účelem nákupu vozidla určeného pro provozní účely, tj. pro převoz materiálu a obědů klientům. Čistý výtěžek sbírky činil celkem 153 757,50 Kč.

Veřejná sbírka – závěrečná zpráva
Veřejná sbírka na nákup vozidla

Díky těm, kteří si zakoupili vstupenky na benefice pořádané v rámci této sbírky (koncert Ivo Jahelky a představení Malované na skle), přispěním společností Brose, Opop, Spedos, Stavební mechanizace, Schott, a díky dalším individuálním dárcům, mohl být zakoupen nový užitkový vůz Citroën Berlingo, který již nyní slouží ke stanovenému účelu. Zbývající částka na nákup vozidla byla hrazena z vlastních zdrojů.

Diakonie ČCE – hospic CITADELA srdečně děkuje všem přispěvovatelům.

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin