Domov se zvláštním režimem

Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin