Domov se zvláštním režimem

Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Diakonie v číslech

V roce 2017 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrná délka hospitalizace je 0 dnů
Průměrný věk pracovníků je 0 let