Ceník služeb

Stanovení úhrad klietů Diakonie ČCE - hospic CITADELA

Platnost od 1.1.2019 

Domova se zvláštním režimem dle § 50 zák. č. 108/2006 Sb

Úhrady za poskytované sociální služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

č. služba částka
1. Ubytování  
1.a Ubytování v jednolůžkovém pokoji  210 Kč/den
1.b Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji  190 Kč/den
2. Poskytnutí celodenné stravy 170 Kč/den
2.a Snídaně  35 Kč
2.b Oběd 75 Kč
2.c Večeře 45 Kč
2.d Svačina 15 Kč
3.

Celodenní péče

dle odst. III. Čl. 1 písm c) a d)  Smlouvy o poskytnutí služby

Výše přiznaného příspěvku

na péči

 Souhrnná měsíční úhrada se vypočítává z těchto položek:

  • součet výše denní úhrady za ubytování a odebranou stravu násobenou počtem dní v měsíci
  • plná výše přiznaného příspěvku na péči
  • započítává se každý započatý den pobytu.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin