Informace pro příbuzné a blízké

Váš příbuzný bude  v péči Domova se zvláštním režimem Diakonie ČCE - hospic CITADELA umístěném v Domě sociálních služeb. Možná ještě před pár dny nebo týdny byl téměř soběstačný, dnes potřebuje umýt, obléci, nakrmit. Je v novém, neznámém prostředí, plný nejistoty, úzkosti a strachu. Kolem sebe má cizí lidi. Potřebuje Váš zájem, Vaši lásku, Vaše návštěvy, Vaši přítomnost.

  • Přicházejte na návštěvy co nejčastěji.
  • Střídejte se s ostatními příbuznými.
  • Přivádějte děti a vnoučata.
  • Pozvěte k návštěvě nebo vezměte s sebou také přátele, sousedy a známé.
  • Přiveďte domácího mazlíčka.
  • Pište a posílejte svému příbuznému dopisy a pohlednice, telefonujte mu.
  • Přineste mu fotografie jeho nejbližších, rodičů, sourozenců a spolužáků, jeho svatební fotografie, fotografie z jeho dětství a mládí.
  • Vzpomínejte s ním na jeho mládí.
  • Vezměte ho na recepci, do zahrady, do města, rádi Vám půjčíme invalidní vozík.
  • Vezměte občas svého příbuzného domů na víkend.

Prosíme, spolupracujte s námi. Řekněte nám, na co je Váš příbuzný zvyklý, jak tráví den, co má rád, co mu chutná, co mu udělá radost, jaká jsou jeho přání, co od služby očekává, čeho chce dosáhnout, co je pro něj důležité.

Praktický smluvní lékař není trvale přítomen, ordinuje v souladu se smlouvami zdravotních pojišťoven a řeší případné neakutní změny zdravotního stavu. Pokud dojde k náhlé změně zdravotního stavu, volá zdravotní sestra záchrannou službu. Praktický lékař zařízení také předepisuje léky (a plenkové kalhotky). V našem zařízení nemáme rehabilitační oddělení, nemáme rehabilitačního pracovníka.

Ve společenské místnosti Domu sociálních služeb se pravidelně konají bohoslužby. 

Naši klienti mají možnost osobně nebo Vaším prostřednictvím podat připomínku, návrh, podnět, stížnost i pochvalu vložením do schránky umístěné vedle výtahu ve II. a ve III. poschodí nebo osobně kterémukoliv zaměstnanci zařízení. Se svými dotazy, přáními a připomínkami se obracejte na klíčového pracovníka Vašeho blízkého nebo na sociální pracovníky.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin