Popis služby

Službu Domov se zvláštním režimem poskytujeme v Domě sociálních služeb, Žerotínova 319/21, ve II. a III. patře, v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, 24 hodin denně, 365 dní ročně.

Korespondenční adresa:
Diakonie ČCE - hospic Citadela
Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí

Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zpravidla se jedná o osoby s III. a IV. stupněm závislosti na pomoci jiné osoby, které jsou převážně ležící nebo chodící s dopomocí jiné osoby.

Poskytované činnosti jsou:

  • Ubytování
  • Strava
  • Pomoc při osobní hygieně
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
  • Sociálně terapeutické činnosti 
  • Aktivizační činnosti 
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Počet registrovaných lůžek: 42 podle § 50 zákona 108/2006 Sb.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin