Kritéria pro hodnocení žadatele o pobyt v domově se zvláštním režimem

Na základě sociálního šetření u žadatele přidělí sociální pracovnice body dle následující tabulky. Získané bodové ohodnocení slouží k rozhodování komise o nejpotřebnějším kandidátovi.

 

 

 

 Kritérium

 Kategorie

 Bodové hodnocení

1

 Bydliště

 občan jiného kraje

-1

 občan Zlínského kraje

1

 občan mikroregionu*

2

 občan Valašského Meziříčí

3

 rodina z mikroregionu

1

2

 Závislost na pomoci jiné  osoby

 lehká

1

 středně těžká

2

 těžká

3

 úplná

4

3

 Sociální situace

 není pečující rodina

1

 v okolí nejsou přístupné terénní služby

2

 špatné bytové podmínky

1

 žádost urgovaná obecním úřadem

1

 

*Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko: Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Zašová, Zubří

V situacích hodných zvláštního zřetele posoudí komise nebo statutární orgán žádost individuálně. Jedná se o tyto situace:

  • Žadateli hrozí vážná újma na zdraví nebo byl stižen vážnou mimořádnou událostí. Vážnou mimořádnou událostí se rozumí zejména živelní pohroma (např. povodeň, vichřice), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie.
  • Úmrtí pečovatele nebo vážná nemoc pečovatele.
  • Domácí násilí, zneužívání.
  • Žadatel je bez domova, nebo nemá vhodné bytové podmínky

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin