ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Odlehčovací služby  jsou určeny rodinám, které dlouhodobě pečují o člověka závislého na pomoci jiné osoby, a potřebují odpočinek.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin