ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Odlehčovací služby  jsou určeny rodinám, které dlouhodobě pečují o člověka závislého na pomoci jiné osoby, a potřebují odpočinek.

Diakonie v číslech

V roce 2017 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Pečujeme o 0 klientů