cENÍK SLUŽEB

Stanovení úhrad klietů Diakonie ČCE - hospic CITADELA

Platnost od 1.1.2019

Odlehčovací služby dle § 44 zák. č.108/2006 Sb.

 

Úhrady za poskytované sociální služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

č.

Služby částka
1. Ubytování  
1.a Ubytování v jednolůžkovém pokoji s koupelnou   210 Kč/den
1.b Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s koupelnou   190 Kč/den
1.c Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji bez koupelny   170 Kč/den
2. Poskytnutí celodenní stravy  170 Kč/den
2.a

Snídaně

 35 Kč
2.b Oběd  75 Kč
2.c Večeře  45 Kč
2.d Svačina  15 Kč
3.

Celodenní péče

dle ods. III. Čl 1, čl. 1c a 1d, Smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby podle §44 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 130 Kč/hod.,

podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, max. do výše
425 Kč/1 den
 

Souhrnná měsíční úhrada se vypočítává z těchto položek:

  • součet výše denní úhrady za ubytování a odebranou stravu násobenou počtem dní v měsíci
  • vypočtená úhrada za poskytnutou celodenní péči dle skutečného času péče v jednotlivých dnech
  • započítává se každý započatý den pobytu

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin