ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Odlehčovací služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo nevyléčitelného onemocnění, a v jejich přirozeném sociálním prostředí o ně pečuje blízká nebo jiná fyzická osoba. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Péče je poskytována zejména lidem s III. a IV. stupněm závislosti na pomoci jiné osoby.

Délka pobytu je časově omezena.

Poskytované činnosti jsou:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně
  • Poskytnutí stravy
  • Poskytnutí ubytování
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin