AMBULANCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY

Ambulance paliativní medicíny je určena pro nemocné, u kterých bylo diagnostikováno nevyléčitelné onemocnění, zejména onkologické, a u kterých byla ukončena onkologická či jiná léčba a doporučena léčba paliativní či podpůrná.

  • Odborní lékaři ambulance paliativní medicíny zajišťují péči o nemocného také přímo v jeho domácím prostředí. Cílem péče je zkvalitnění života, léčba bolesti a tišení nepříznivých příznaků nemoci.
  • Ambulance úzce spolupracuje s praktickými lékaři, pracovišti domácí péče a domácím hospicem SPOLEČNOU CESTOU.
  • Podmínkou pro poskytování péče je rozhodnutí ošetřujícího lékaře, že jejich nemocný potřebuje paliativní péči, a také kapacita ambulance.
  • Kompletní péči poskytujeme pojištěncům Revírní bratrské pokladny ZP (213) a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (211). S ostatními zdravotními pojišťovnami prozatím nemáme uzavřenu smlouvu, proto nemůžeme např. vydat recepty na léky, nebo žádanky na další vyšetření.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin