Vzdělávání

Jedním z poslání naší organizace je šíření myšlenek hospicové a paliativní péče mezi odbornou i laickou veřejnost a rozvíjení pozitivního přístupu k lidem s demencí. Za tímto účelem nabízí Diakonie ČCE – hospic CITADELA několik forem vzdělávacích aktivit,  určených studentům sociálních a zdravotnických oborů i pracovníkům v sociálních službách nebo zdravotnických zařízeních.

Diakonie v číslech

V roce 2017 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrná délka hospitalizace je 0 dnů
Průměrný věk pracovníků je 0 let