o nás

Diakonie ČCE – hospic CITADELA je jedním ze středisek rodiny Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejimž posláním je pomáhat potřebným. 

Jsme křesťanskou neziskovou organizací provozující nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na specializovanou paliativní (hospicovou) péči zahrnující lůžkový hospic a ambulanci paliativní medicíny. Zároveň poskytujeme několik typů pobytových sociálních služeb, mezi které patří odlehčovací služby, sociálně zdravotní lůžka a domov se zvláštním režimem 

Individuálním přístupem a hledáním cest k naplnění potřeb klientů ve všech oblastech péče ročně pomáháme na 450 lidem a jejich rodinám. K tomu přispívá celý tým stávající se z lékařů, zdravotních sester, pečovatelek, fyzioterapeutů, duchovních a dobrovolníků. Své služby poskytujeme od roku 2004. Jsme nositeli Značky spolehlivosti.

 Spolehlivá

Východomoravský seniorát ČCE je spolupracujícím sborem Diakonie ČCE - hospice CITADELA.

 

Diakonie v číslech

V roce 2017 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Pečujeme o 0 klientů