o nás

Diakonie ČCE – hospic CITADELA je jedním ze středisek rodiny Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejimž posláním je pomáhat potřebným. 

Jsme křesťanskou neziskovou organizací provozující nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na specializovanou paliativní (hospicovou) péči zahrnující lůžkový hospic a ambulanci paliativní medicíny. Zároveň poskytujeme několik typů pobytových sociálních služeb, mezi které patří odlehčovací služby, sociálně zdravotní lůžka a domov se zvláštním režimem 

Individuálním přístupem a hledáním cest k naplnění potřeb klientů ve všech oblastech péče ročně pomáháme na 450 lidem a jejich rodinám. K tomu přispívá celý tým stávající se z lékařů, zdravotních sester, pečovatelek, fyzioterapeutů, duchovních a dobrovolníků. Své služby poskytujeme od roku 2004.

Východomoravský seniorát ČCE je spolupracujícím sborem Diakonie ČCE - hospice CITADELA.

Tento dokument vznikl v rámci projektu "15 let zkušeností s paliativní péčí v hospici CITADELA", který byl řešen za finanční podpory dotačního programu MZ Program na podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče pro rok 2018.

 

 

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin