historie

1994

Ve středisku Domácí péče Diakonie ČCE vznikla myšlenka na vybudování zařízení, kde by bylo možné zajišťovat komplexní péči o nevyléčitelně nemocné klienty. K realizaci daného záměru bylo vytvořeno občanské Sdružení pro založení a podporu hospice ve Valašském Meziříčí. Následující roky byly prováděny přípravné práce na výstavbu hospice, různými formami byly sbírány finanční prostředky a jednáno se státní správou o možnosti spolufinancování stavby formou investičních dotací.

1997

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na vytvoření architektonické studie hospice, ve které zvítězilo řešení Archstudia Brno.

2000

Důležitým partnerem projektu výstavby hospice bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR, protože to korespondovalo také s jeho záměry směřujícími k vytvoření infrastruktury po poskytování specializované paliativní péče v tomto regionu. Vyjádřilo však zároveň požadavek, aby celý projekt zaštítilo ústředí Diakonie ČCE a převzalo odpovědnost za všechna další jednání. Muselo k tomu navíc garantovat dofinancování investice a jeho provoz z dalších zdrojů v souladu se smlouvou na poskytnutou dotaci. Proto bylo koncem ledna 2001 vytvořeno v rámci struktury původního střediska Domácí péče Diakonie ve Valašském Meziříčí substředisko Hospic, které bylo pověřeno realizací. Základní kámen hospice pak byl slavnostně položen v září za účasti ministra zdravotnictví ČR a dalších významných hostů.

2003

K 1. 8. bylo zaregistrováno samostatné středisko Diakonie ČCE - hospic Citadela, které se vyčlenilo z dosavadní struktury střediska Domácí péče. V závěru roku byla stavba hospice dokončena, byly získány všechny potřebné registrace a schválení pro zahájení zkušebního provozu.

2004

Dne 30. 4. byl ukončen zkušební provoz a hospic byl slavnostně uveden do řádného provozu.

2007

Rozšíření aktivit hospice registrací sociálních pobytových služeb podle § 52 zákona 108/2006 Sb., které jsou poskytovány v budově bývalé LDN na Žerotínově ulici.

2010

Město Valašské Meziříčí uzavřelo s Diakonií ČCE - hospic CITADELA a Diakonií ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí smlouvu o partnerství za účelem společně realizovat projekt Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí. Cílem projektu byla rekonstrukce budovy bývalého konviktu, později plicního oddělení nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných tak, aby v ní střediska Diakonie mohla poskytovat sociální služby. V listopadu začala rekonstrukce této budovy s cílem vytvořit zde moderní zázemí pro poskytování komplexních sociálních služeb pobytových, ambulantních i terénních.

2011

Slavnostní předání zrekonstruované budovy Domu sociálních služeb proběhlo 26. září, 3. října se stěhovali klienti sociálních služeb Diakonie ČCE - hospic Citadela. V listopadu se z prostor na Vrbenské ulici do přízemí budovy přestěhovalo také středisko domácí péče Diakonie ČCE.

2012

Registrace a zřízení nové služby podle § 50 zákona 108/2006 Sb. domov se zvláštním režimem v Domě sociálních služeb k 1. 1. K 31. 12. byla ukončena služba podle § 52 zákona 108/2006 Sb. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

2013

Registrace a zřízení nové služby podle § 49 zákona 108/2006 Sb. domov pro seniory v Domě sociálních služeb k 1. 1. Ke konci roku ukončil své desetileté působení na pozici ředitele Diakonie ČCE - hospic Citadela pan Ing. Miloslav Běťák.

2014

K 1. 1. nastoupila nová ředitelka paní Mgr. Květoslava Othová.

2015

Registrace služby podle § 52 zákona 108/2006 Sb. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče k 1. 7. 

2016

K 1. 11. zahájila činnost Ambulance paliativní medicíny. K ukončení služby Domovy pro seniory podle zákona č. 108/2006 Sb. došlo k 31. 12. 

2017

Od 1.1. došlo ke změně registrace služby Domovy se zvláštním režimem, jedná se o změnu kapacity služby z 21 lůžek na 42 lůžek.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin