NAŠE HODNOTY

Individuálním přístupem a hledáním cest k naplnění potřeb klientů ve všech oblastech péče ročně pomáháme na 450 lidem a jejich rodinám. V naší práci se opíráme o 4 základní hodnoty:

Milosrdenství

V praxi se snažíme našim klientům předat to, co poznáváme z Boží lásky k člověku. Klientům pomáháme s respektem a úctou, poskytujeme jim emoční podporu v životních situacích, které jsou pro ně náročné.

Fortelnost

Dbáme na poctivost, odbornost a kvalitu naší práce. Posilujeme motivaci a kompetence našich zaměstnanců. Chceme být zodpovědnými a profesionálními vůči našim klientům.

Společenství

Každý člověk je jedinečný dílek skládačky – hotový obraz můžeme vytvořit pouze společně. O naše pracovní týmy pečujeme. Ceníme si spolupráce, sdílíme své zkušenosti, dáváme jeden druhému zpětnou vazbu a usilujeme o vzájemné porozumění. Pamatujeme také na to, že Diakonii tvoří zejména klienti Diakonie - příjemci služeb. Vědomí tohoto širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.

Naděje

Našim klientům chceme předávat naději. Naděje není odpovědí na všechna naše proč. Dává nám však dostatek síly, důvěry a odvahy nepropadnout v obtížných situacích rutině a rezignaci. Žít s nadějí znamená aktivně vyhlížet, že přijde pozitivní změna. V našem každodenním snažení máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné porozumění.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin