Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem střediska. Dozorčí rada dohlíží na činnost správní rady střediska a ne veškerou činnost střediska. Pracuje v tomto složení:

Ing. Jana Buzková - předsedkyně 
Ing. Martina Fojtů, DiS. 
Michalela Hrbáčková
Ruth Kopecká
Mgr. Jiří Vlček, Dis.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin