Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem střediska. Dozorčí rada dohlíží na činnost správní rady střediska a ne veškerou činnost střediska. Pracuje v tomto složení:

Ing. Buzková Jana - předsedkyně 
Ing. Fojtů Martina, DiS. 
Hrbáčková Michaela
Kopecká Ruth
Mgr. Vlček Jiří, Dis.

Diakonie v číslech

V roce 2017 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Pečujeme o 0 klientů