Správní rada                                              

Správní rada je statutárním orgánem střediska, který řídí činnosti střediska a jedná jménem střediska navenek. Správní rada je odpovědná za zabezpečení a veškeré činnosti střediska. Skládá se z ředitele střediska a čtyř pracovníků, pracuje v tomto složení:

Mgr. Květoslava Othová, ředitelka střediska a předsedkyně správní rady        
MUDr. Pavel Prodělal, lékař                                                      
Pavel Mička, vedoucí technicko-hospodářského úseku                                                                  
Bc. Miriam Kramplová, vedoucí ekonomického úseku            
Bc. Naděžda Matochová, Dis., vedoucí ošetř. a soc. péče hospice, vrchní sestra

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin