základní informace

Název organizace:

Diakonie ČCE – hospic CITADELA

Sídlo organizace:

Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí

Typ organizace:

církevní právnická osoba

IČ:

73632783

Datová schránka:

emnnvsq

Územní působnost:

převážně Zlínský kraj

Způsob financování:

Vícezdrojové - zdravotní pojišťovny, dotace ze státního rozpočtu, dotace měst a obcí, úhrady klientů, dary fyzických a právnických osob

Číslo účtu:

94-2556380247/0100

Transparentní účet:

115-2766120267/0100

Kontakty:

telefon recepce: 571 629 084, fax: 571 629 085

 

e-mail: hospic@citadela.cz 

 

web.: www.citadela.cz, facebook: @HospicCITADELA

Domov se zvláštním režimem:

Dům sociálních služeb

Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí

 

Diakonie ČCE - hospic CITADELA byl evidován u MKČR k 1. 8. 2003 jako církevní právnická osoba pod č. j. 9-266/2003-12444. 

 

Diakonie ČCE - hospic CITADELA byl 29. 1. 2004 registrován odborem zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje jako nestátní zdravotnické zařízení.

 

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin