Zřizovatel

Zřizovatelem Diakonie ČCE - hospice CITADELA je křesťanská nestátní nezisková organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhou největší neziskovou organizací poskytující sociální služby v České republice. Diakonie ČCE - hospic CITADELA je jedním ze středisek Diakonie ČCE. Každé středisko je samostatným právním subjektem. V čele každého střediska je jako statutární orgán správní rada, jejíž předseda je současně ředitelem střediska. Základními dokumenty organizace jsou zřizovací listina a statut střediska. Kontrolním a poradním orgánem je dozorčí rada.

Posláním Diakonie je pomáhat potřebným. Opíráme se o čtyři základní hodnoty: Milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje. Hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a předávat.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin