Dobrovolníci pro CITADELU 2017

je projekt Diakonie ČCE - hospice CITADELA ve Valašském Meziříčí podporovaný Českobratrskou církví evangelickou.

Oslovujeme v něm členy sborů v blízkém okolí. Je to možnost, jak pomocí jejich dobrovolnické práce zprostředkovat klientům i pracovníkům střediska setkání s členy církve, svědčit o tom, co to znamená být křesťanem. Mohou jim být oporou, mohou se za ně a jejich práci modlit, mohou se stát součástí pracovního týmu. Těm lidem, jimž je pomoc určena, pak mohou dát svůj čas, své modlitby, mohou využít své schopnosti a dovednosti.

V naší práci chybí dobrovolníci, kteří by s klienty rozprávěli, podle jejich přání zpívali křesťanské písně, četli z bible, společně se modlili. Proto vás prosíme: nezapomínejte na třetí pilíř křesťanství, jímž je služba druhým, vycházející z poznané Kristovy lásky k nám.

O projektu v reportáži RTV - Hospic CITADELA hledá dobrovolníky

Kontakt:

Dobromila Krupová
Pozice: koordinátorka dobrovolníků

Telefon: 571 629 084
Mobil: 731 128 024
E-mail: ZhoB5fed9bpsQOQ94mnnV-54Ys

Diakonie v číslech

V roce 2017 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Pečujeme o 0 klientů