dÁRCI v roce 2017

Finacování naší organizace je vícezdrojové. V roce 2017 nás pospořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Město Valašské Meziříčí a další obce a města. Podporují nás také právnické osoby, firmy, společnosti, nadace, sbory, školy a další a fyzické osoby.

Děkujeme všem Vám, kteří nás podporujete.

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin