KAPACITA KONFERENCE JE zaplněna.

Děkujeme za Váš zájem.

 

V letošním roce uplynulo 15 let od vzniku Diakonie ČCE - hospic CITADELA. Své patnáctileté zkušenosti s paliativní péčí s Vámi chceme sdílet. Dovolujeme si Vás proto pozvat na regionální konferenci 

PALIATIVNÍ PÉČE U PACIETŮ S DEMENCÍ,

která se uskuteční 15. listopadu 2018 ve velké zasedací místnosti v budově radnice Města Valašského Meziříčí, Náměstí 7/5.

Konference se koná pod záštitou Města Valašského Meziříčí. 

Program konference:

09.00 - 09.30             Prezence účastníků konference
09.30 - 09.40             Zdravice pořadatelů a hostů
09.40 – 10.00            15 let zkušeností s paliativní péčí v hospici CITADELA
                                  Mgr. Květoslava Othová
10.00 - 10.45             Paliativní péče – naděje a úskalí
                                  MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
10.45 - 11.30             Péče o pacienty s demencí v lůžkovém hospici
                                  MUDr. Ilona Burdová
11.30 - 12.00             Problematika stárnutí populace v regionu Valašského Meziříčí
                                  MUDr. Pavel Prodělal
12.00 - 12.45             Přestávka, obědový raut
12.45 - 13.30             Dříve vyslovená přání z pohledu etika
                                  MUDr. Th.Lic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
13.30 - 14.15             Dříve vyslovená přání z pohledu právníka
                                  Mgr. Jana Hrušková
14.15 - 14.45             Paliativní péče v zařízeních sociálních služeb – nové trendy
                                  Mgr. David Šourek
14.45 - 15.00             Shrnutí a závěrečná diskuse

Konference je akreditována pro pracovníky ve zdravotnictví – ČLK 6 kredity. Garanci nad akcí převzala ČAS.

Účastnický poplatek činí 300,- Kč (zahrnuje nápoje, občerstvení, obědový raut). Podklady pro platbu budou zaslány po registraci.

Konference se koná v rámci projektu "15 let zkušeností s paliativní péčí v hospici CITADELA". Projekt je řešen za finanční podpory dotačního programu MZ Program na podporu nestátních neziskových organizací působících  v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče pro rok 2018 a Města Valašské Meziříčí. Dalšími partnery konference je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Bližší informace: Mgr. Zuzana Venturová, venturova@citadela.cz, tel. č.: 739 244 810.

Diakonie v číslech

V roce 2017 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrná délka hospitalizace je 0 dnů
Průměrný věk pracovníků je 0 let