SLUŽBY

Diakonie ČCE - hospic CITADELA provozuje nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na specializovanou paliativní péči zahrnující lůžkový hospicambulanci paliativní medicíny. Zároveň poskytuje několik typů pobytových sociálních služeb zahrnující odlehčovací služby, sociálně zdravotní lůžka a domov se zvláštním režimem

Dárek z Diakonie

Diakonie v číslech

V roce 2018 jsme pomohli 0 klientům
Kapacita obou našich budov je 0 lůžek
Průměrný věk pracovníků je 0 let
Dobrovolníci v roce 2018 odpracovali 0 hodin